עיתונאות במדרון 12.06.2010

אבי גרייף והמרכז הישראלי לחקר עבמים נזכרים בכתבה שפרסם העיתון ”ישראל היום”, ב30.4.10.

להכנת הכתבה לא נעשתה כל פניה אל הנזכרים.

הדברים שפרסם העיתון אינם נכונים ופוגעים.

העיתון מפרסם בכל גליון את העיקרון ; ” לבדוק עובדות ואם טעינו נתקן ”.

אבי גרייף פנה אל עורכו הראשי של העיתון, עמוס רגב בבקשה לפרסם תיקון.

למרבה ההפתעה לא זכתה פנייתו למענה.

אבי גרייף פנה אל עורך המוסף של העיתון,גונן גינת באותה הבקשה.

גם ממנו לא נתקבל מענה.

אבי גרייף יידע את העיתונאים דן מרגלית ומרדכי גילת הכותבים לאותו העיתון על המחדל כדי להצביע

בפניהם על ההתדרדרות המוסרית והמקצועית של ” ישראל היום ” המנוגדת לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

בסרוב לפרסם תיקון לדברים הנוגעים לאבי גרייף מעל העיתון בערך שעליו התחייב.

אי מתן אפשרות להגיב מהווה עברה אתית חמורה שעליה ננזף עיתון ארצי בחודש שעבר.

כך פסק בית הדין של מועצת העיתונות ; ” העובדה שהעיתון לא פנה לקבל תגובה…. היא בגדר מחדל. ”

” אי בקשת תגובה…. מהווה מחדל שנוגד את אמות המידה של מעשה עיתונאי מכובד ונכון. ”

”אי בקשת תגובה מהווה הפרת חובה בסיסית ועקרונית שעלולה לפגוע בחופש העיתונאי ”. סוף ציטוטים מתוך החלטת בית הדין של מועצת העיתונות.

התעקשותו של העיתון שלא לאפשר לאבי גרייף ולמרכז הישראלי לחקר עבמים להגיב חושפת את החשש מהדברים הברורים והנכונים שאבי גרייף אמור להגיד בתגובתו.

חשש מיכלתו לקעקע את תמהיל הכזבים שבו מוזן הציבור בארץ בנונע לנוכחות החוצנים בקרבתנו.

2017-07-03T16:31:10+00:00 July 3rd, 2017|תגובות|