Loading Events
  • This event has passed.

שבת, 13 אוגוסט 2011 16:03

טבריה 4.8.11

בשעה 20:30 לערך היה ציון בטיטו, 35, עם בנו , בחוץ כשפניהם מזרחה, הם הבחינו במין אור בשמיים כמו של כוכב לבן אשר היה לו “אור חזק” , לאחר זמן מה ראו שהדבר יורד כלפי האדמה באזור הרי הגלעד, ירדן .

האור נראה יורד נמוך לכיוון הקרקע. לאחר זמן מה נראה הבזק חזק של אור ואח”כ הדבר התרומם ישר למעלה לשמים ונעלם. הם צפו בעב”ם במשך כ- 10 דקות.