Loading Events
  • This event has passed.

שלישי, 22 מרץ 2011 02:25

עבמים הדומים לארוע הר הבית, דצמבר 2010

העד, בני , יצר איתי (א.ג.) קשר לפני מספר שבועות ואמר שדיבר איתי עוד לפני עשרים שנה על נושא העב”מים.

ביום 18.3.11 דיברנו על העב”ם אשר הופיע מעל הר הבית בינואר האחרון. בתגובה לדברי שאחד הצילומים, שבו נראים בנוסף לעב”ם הלבן גם אורות אדומים נחשב למזויף טען שראה בעצמו מראה דומה קודם לכן.

הוא סיפר שכשעבר בגן ציבורי, בשעה 22.00 לערך ראה בשמים גוף מעופף לבן הדומה לעצם שנראה מעל הר הבית אשר טס מכיוון מזרח לכיוון מערב במהירות גבוהה שהיה מלווה ב ”אורות אדומים מנצנצים קטנים יותר ”אשר התנהגו כרודפים, מקיפים, או מלווים את העב”ם הלבן. לדבריו היו מהם כעשרה. העד, הסב את תשומת ליבו של זוג שעבר במקום שראו התפלאו והתפעלו מהמראה.

משך התצפית הייתה כדקה.