בת ים 21.05.2002

תושב העיר מוסר, כי בשעה23.00 לערך הופיעו גופים מוארים ”בצבע אש” מעל לאזור שדה התעופה לוד. בתחילה היו שבעה, ב23.25. היו שישה .הגופיםנכבו באיטיות וחזרו ונדלקו במקום אחר בשמים.בשעה 23.30 היו רק ארבעה.

2017-07-03T20:23:47+00:00 May 5th, 2002|ארכיון|