חוצנים בקבלה, פברואר 2012

שבת, 04 פברואר 2012 15:51

חוצנים בקבלה

ספר הזוהר ניכתב בין השנים 130 ל 170 לספירה. הועלה עלה על הכתב בשנת 1298.

במספר מקומות בו מופיעים אזכורים אסטרונומיים שנודעו למדע רק לאחרונה ואף תיאורים של יצורים אינטליגנטיים שלא ממין האדם ואפילו מפגשים איתם.

נכתב : ”ומאחר שכל העולם עגול ככדור… וכשאצל האחד מהם אור אצל השני חושך… ”.

את היצורים הזרים בזוהר נתן לשייך לחוצנים.

מוזכרים יצורים ”החיים בארץ אחרת” אשר מכונה ”נשיה” ואשר בה ”נמצאים אנשים קטנים כמו ננסים והם מפלצות שאין להם נחיריים אלא שני חורים שדרכם הם נושמים”. כמו כן ניכתב ששמש אדומה מאירה את עולמם”.

בארץ המכונה ”תבל” חיים ”אנשים נאים מאד…והם יוצאים משם ובאים לזה העולם (הכוונה לכדור הארץ) ואשר עולמם ”מרוחק מהשמש”.

מסופר בקבלה גם על יצורים המגיעים ממקום המכונה ”ציה” שיש לו שתי שמשות.

מסופר שיושבי ”ארץ” הנם צאצאי האדם שעכשיו חי על כדור הארץ שבאו לכאן משום שתנאי חייהם על ”ארץ” היו קשים. אם כי יש ממין האדם עדיין על ”ארץ”.

בספר הזוהר מסופר על מקום המכונה ”ארקא” אשר תושביו ” נוסעים..ושטים בין העולמות”. וכן ”שמדברים המה בכל לשון”.

מפורט גם מפגש בין יושבי האדמה לבין חוצן מ”ארקא”. הרקע למפגש הוא שרפה וחורבן שפגעו בכדור הארץ. מסופר שפליטי האסון נתקלו ביצור ”בעל פנים אחרות” שהזדהה באמרו ”תושב ארקא הנני” ועוד אמר ”חפצתי לדעת מה שם קורה לעולם אליו התטלטלתי”.

בספר של הרב שרגא ברג מהמרכז לחקר הקבלה מתפרסם סיפורו של ר’ נהוראי סבא. ניכתב שספינה שעליה הפליג טבעה והוא ניצל בזכות הגעתו ל”ישוב אחר…ושם ראה…בריות שכולן קטנות”.

הרב ברג כותב שהסיפור למעשה מספר על קיומה של ציביליזציה במעמקי הים אשר “הינה מתקדמת, חברה שמקיימת סביבה מתוכננת”.

המקורות: 1. הזוהר , בראשית א’ ט’ , ע’ נ”א.

2. הספר- פיתרון חידת האלים של רמי שקלים.

3.הספר – גילגולי נשמות שכתב הרב שרגא ברג.

2017-07-07T13:44:21+00:00 July 7th, 2012|מאמרים|