”מעריב” הודע בטעותו 22.06.2010

דרישת המרכז הישראלי לחקר העבמים לתיקון הכתבה שבה פרטים לא נכונים נענתה בחיוב.
אי לכך מושך המרכז את תביעתו בעניין איסור פרסום לשון הרע נגד מעריב.באותו עניין התביעה נגד ”ישראל היום” שרירה וקיימת.

2017-07-03T16:30:19+00:00 July 3rd, 2017|תגובות|