עצומה הבית הלבן עב"מים, דצמבר 2011

שני, 05 דצמבר 2011 18:29

עצומה הבית הלבן עב"מים

נציגה של קבוצת מחקר בארה"ב, סטב באשט הגיש עצומה שלה 5000 חתימות לנשיא אובמה.

החותמים עליה מבקשים מהנשיא להודיע רשמית על הימצאותם של החוצנים בקרבת המין האנושי ולשחרר מיד לידיעת הציבור את תיקי המידע המצויים בידי סוכנויות הממשל והצבא בעניין.

הבית הלבן מינה את פול לרסן, מנהל במשרד למדע וטכנולוגיה כמגיב לבקשה שבעצומה.

לרסן כותב שלממשלת ארה"ב אין כל הוכחה לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ ושלא נוצר שום קשר בין נציג חוצני לבין האדם. כן הוסיף שלא קיימת שום הוכחה להסתרה של מידע כזה מהציבור.

לרסן ציין שקיימים מספר מייזמים לחיפוש חיים חוץ ארציים כשהוא מונה ביניהם את מיזם "סטי", את החללית קופלר ואת המעבדה לחקר ולנחיתה על המאדים.

החוקר סטנטון פרידמן פרסם תגובה לדברי לרסן ב-11.11.11 שבה הוא סותר לחלוטין את כל אמרותיו. הוא איבחן שדברי נציג הבית הלבן לא מתייחסים בכלל לנושא העצומה וגם שלאמירתו שלא מוסתר מידע מידיעת הציבור שקרית. זאת כיוון שמסמכים רבים שאותם אולץ הממשל לשחרר בכח צווי בית משפט נמסרו כשהם מחוקים ושהכתוב עליהם מושחר.

כך גם ביחס ל-156 מסמכים של נאס"א אשר שוחררו לידיעת הציבור כשהכתוב עליהם מחוק ברובו ושנותרה עליהם , למירב, שורה כתובה יחידה.

פרידמן מציג הוכחות להודעות והצהרות של נציגי ממשל המוכיחות שידוע להם על נוכחות החוצנים בקרבתנו. כדוגמא הביא את הצהרת גנרל פול בולדר שאמר שהפסקתו של מחקר " הספר הכחול" לא תותיר אף סוכנות ממשלתית שתחקור את נושא העב"מים. פרידמן מציין את קיומו של נוהל תיקני, הנהוג מאז שנת 1969 אשר מחייב טייסים לדווח על מפגשיהם עם עב"מים.

פרידמן מביא את העובדה שעוד בשנת 1952 , צוו טייסים , רשמית, להפיל עב"מים שיסרבו למלא את פקודתם לנחות. הוא מוסיף שלרסן מתעלם מכך ש-14 בעלי תואר דוקטור העידו בפני הועדה למדע ואסטרונומיה של בית הנבחרים על קיומן של עדויות רבות של עדים רבים , ביניהם אסטרונומים ומדענים לנוכחותם של העב"מים. כן הוא מציין שנציגו של הבית הלבן נמנע מלהזכיר ש-30 אחוז מדוחות העב"מים שאספה ועדת "קונדון" הממשלתית הוגדרו כלא מוסברים. כמו כן מתעלם לרסן מהמוני הדוחות של טייסים המצויים בתיקי המרכז הלאומי לדיווח על תופעות לא מוסברות על מפגשיהם עם עב"מים.

פרידמן מביא כדוגמא לקשר אנושי עם חוצנים את המקרה של הזוג, ברני ובטי היל שנחטפו ע"י חוצנים.

מקרה אשר נחקר ע"י ד"ר בנימין סיימון,בעל דרגת קולונל בצבא ארה"ב אשר טיפל ב-3000 נפגעי הלם קרב . סיימון איבחן שמצבם הנפשי של בני הזוג זהה לכשל נפגעי הלם הקרב.

הוא כותב שתגובת נציג הבית הלבן אינה עניינית והינה בגדר מסע הסחה והטעיה כנגד הציבור התקשורת והעדים שהסכימו להיחשף.

פרידמן מזהה בתגובתו של נציג הממשל ניסיון להסיט את תשומת הלב מנוכחותם של החוצנים לעבר השערות נטולות בסיס על נושאים היפותטיים.

הוא מסיים באמרו שלו היו טענותיו הלא ענייניות של פול לרסן מוצגות לשופט בבית משפט היו נדחות על ידיו על הסף.

2017-07-07T15:16:40+00:00 יולי 7th, 2011|כתבות|