קיבוץ ניר אליהו 14.03.2001

עובדי ענף גידולי השדה של הקיבוץ גילו הטבעה גדולה בשדה חיטה הגובל במנחת המסוקים שהיה בשימוש ראש הממשלה אהוד ברק.

הם סיפרו כילא נמצאו כל סימני כניסה או עקבות באזור וגם לא ראו דבר בשטח יום קודם לכן.ההטבעה כוללת ארבעה חלקים ; עיגול במבנה של טבעת חיצונית בקוטר של 45 מ’ כשהשטח המוטבע בטבעת ברוחב של 17 מ’.

עיגול מלא הקוטר של כ-28 מ’.

עיגול בקוטר של כ20 מ’.

צורה דמוית צלב שלה אורך של5 מ’ ורוחב של 3 מ’.

ההטבעה צולמה ע”י חבר המרכז אורי שטרן שגם מדד את מידותיה צולמה ממטוס אולטרה לייט.

משה שכנר הודיע לאתר המרכז את מידות הצלב כן ציין שבכל הצורות השיבולים מושכבות בכיוון שכנגד לכיוון תנועת מחוגי השעון. אברהם, סטודנט בבית ברל בדק את ההטבעה יומיים לאחר גילויה ומסר שמצא בהטבעה שתי שיבלים חרוכות שאותן אסף.

לדבריו מצא מחוץ להטבעה טביעות בעומקים שונים המזכירות לדעתו את טביעות ”הרובוט” ממושב יציץ.

2017-07-03T18:56:47+00:00 March 14th, 2001|ארכיון|