ראשון לציון 16.09.2007

א.יצא לטיול עם כלבו בשעה 5.00.בשמים נראו עדיין הרבה כוכבים.גבוהה ראה עצם בעל אור בוהק ביותר. הוא הסריט אותו במסרטה במשך ארבע דקות. בסרט ניתן להבחין שהעצם נמצא בגובה רב. חבר המרכז ג.ראה את הסרט ואישר כי מדובר בעב”ם.

2017-07-07T08:02:32+00:00 September 16th, 2007|ארכיון|