תגובה בענין הכנס האחרון, ינואר 2008

תגובה בעניין הכנס האחרון

ביטאון מס. 58 ינואר 2008

אתייחס בזה לפרסום השגוי בעיתון מעריב בקשר לכנס הנ”ל.

בכתבה פורסמו ציטוטים אשר לא נאמרו ע”י אומרם .בהתייחס למידע שמסר יוסי דותן על ה על ”האפורים” פורסם שאמרתי;”אני מבין שהדברים נשמעים קצת מוזרים”. משפט זה לא נאמר על ידי.

משפט שני בשמי המכיל הגדרה מבזה של המרכז אומר ”עכשיו אנחנו שוטי הכפר”. משפט מושתל זה מצביע על כוונה מודעת גם להכפיש את המרכז וגם להציג אותי כמקור לאמירה .

בנוסף מצוטט שם חנן סבט כאומר;” הצטרפותם של מיסטיקנים למיניהם הבריחה אנשים מהעמותה”.

חנן הכחיש בפני כי אמר משפט זה.

המסר העולה מתוך הפרסום הזה מחייב תגובה.

א. המרכז לחקר עבמים לא עוסק במיסטיקה.

ב תוכן פרסומי המרכז הם הראייה שכך הדברים.

ג. אין לאיש הזכות לגנות אמונות פרטיות ולאף אחד אין זכות להתנשא מעליהן.

ד. המרכז הישראלי לחקר עבמים שואף לחקירה מדעית קפדנית של התגלויות העבמים והחוצנים בישראל.

2017-07-03T16:35:20+00:00 July 3rd, 2017|תגובות|