תגובה – הרסיס מבת – ים 24.04.10

תגובה – הרסיס מבת – ים 24.04.10 אבי גרייף

מקרה זה מאפשר לזהות מאפיינים של הטיפול התקשורתי בנושא שנוי במחלוקת ומלמד באיזה שיטות נוקטים כדי לתעתע בתודעת הציבור.

החשיפה הראשונה של הארוע הייתה תחילה ביום באינטרנט ובערב בטלויזיה . הוצג הצילום המעולה של העצם הבוער והוצגו דברי העדים לנפילתו ולבערתו. עד כאן היה הסיקור נאמן ובגדר עיתונאות טובה.

לא כך קרה בהמשך, ביום המחרת , יום א’. אז כבר צורפו אל העובדות דעות ופרשנויות.

בראיון איתי, ברשת ב’, תוכנית ”יומן הצהריים ” עם אסתי פרז נשמעה כבר נימת הפקפוק ואפילו שורבבה אמירה של ”לא נורמליות” כקשורה בעיסוק בנושא.

בנוסף הופעל תכסיס ירוד של ” מארב תקשורתי” באמצעות שידור של תגובות שליליות שלוקטו

”באקראי” בראיונות רחוב שקרוב לוודאי הותאמו ונערכו מגמתית.

בהמשך בערבו של היום, שודרו בהבלטה, גם בערוץ הראשון אמירות שהעצם אינו לא מטאור ואינו מהחלל.

למחרת, יום ב’, בעיתונות, נחשפה ברורות כוונת ההטיה.

בעיתון ”ישראל היום” נבחר ככותרת לכתבה בנידון, המשפט ” זה לא עבם ” וכותרת המשנה הייתה

” מעשה ידי אדם ”. דברים העומדים בסתירה לקביעת המכון הגאולוגי שלא זיהה מיהו שיצר את העצם אלא הצהיר רק ” מישהו יצר אותו ” ונכתב גם ש ”לא הצליחו לקבוע מהו מקורו”.

אי היכולת לזהות מהו מקורו של החפץ מאפשרת לקבוע שאינו מזוהה – שהינו עבם .

כותרת המשנה האומרת שהרסיס נוצר בידי אדם אינה נכונה משום שהמעבדה לא קבעה כן.

בכתבה בענין בעיתון מעריב צוטט חוקר שאמר שהחומר ”תעשייתי” ואילו בעיתון ידיעות אחרונות , מיום ב’ נכתב כי עדיין אין תשובה מדוייקת ומפורטת ביחס לטיב העצם. למרות זאת הושמעה בתיקשורת האמירה שהחפץ מעשה אדם אף על פי שלא נמצא האדם או המקור שיצר אותו.

כך השמיעו השערה והציגו אותה כוודאות. הדבר נעשה כנראה לתת לקוראים ” איזה שהוא הסבר ” לחסוך מהם את הצורך לבדוק ולאפשר להם לעבור לסדר היום.

במעריב ובידיעות אחרונות פורסם שיש חשש שהחפץ רדיואקטיבי.ברור וגלוי שפרסום כזה מגמתי.זאת משום שניתן תוך דקות לגלות דרגה רדיואקטיבית של כל חומר וודאי שבידי המכון הגאולוגי ובמעבדות אוניברסיטת ת”א יש את המונים למציאת רמות קרינה.

מטרת העלאת הנושא הזה הנה להסיח את הדעת על מהות החפץ וגם לזרוע בציבור חשש מפני עבמים.

החזרה המרובה על האמירה שאין העצם מהחלל באה להרחיק מחשבות שמקורו חוצני. משום שאצל מרבית הציבור מזוהים העבמים עם החלל.

בכל האמירות על החפץ לא הוסבר מתוך מה יצא בטרם שהתלקח. נאמר שמרביתו זרחן המתלקח בקלות

בחשיפתו לאויר.אז מה מנע ממנו להתלקח טרם הגיעו לאדמה על כך לא נאמר דבר.

גיוס המומחים הרבים שהצהירו בפסקנות ובנחרצות שהחומר מעשה אדם מרמז על חשש ופניקה מחשיפת

האמת שאינה נוחה למכחישים.

נכון לעכשיו אין במימצאי המעבדות לשלול את האפשרות שמקורו של הרסיס בכלי חוצני שחלף בגובה נמוך מעל לחוף הרחצה של בת –ים.

2017-07-03T16:31:55+00:00 July 3rd, 2017|תגובות|