Loading Events
  • This event has passed.

בדרך, בין מגידו לנשר 12.07.2011

העד, 37, יוצר בתחום המוזיקה והתאטרון. עובד כמנהל הטכני של תאטרון עכו.

הוא לא האמין בקיום העבמים ונהג ללעוג למאמינים.

בשעות הערב, בעת שנסע מכיוון מגידו לחיפה, הבחין מעליו באור חריג. בהמשך הבין שהאור מלווה אותו תוך הנסיעה. האור ליווהו עד יגור ואח”כ נתגלה מעל נשר.

לדבריו הייתה לעב”ם צורה של ”פלורצנט גדול”.

בתחילה היה העב”ם מימין לכביש ואח”כ התגלה משמאלו.

מצ”ב תמונת העב”ם שצילם העד באמצעות האייפון שבה נראים שני עצמים.

מסר את המידע חברו אהב.