Loading Events
  • This event has passed.

הרצליה 22.7.11

זאב ואחותו שהו באזור שפת הים של הרצליה.

בשעה 22.40 הבחין זאב ב ”כדור אור כתום שמתרומם מכיוון המים לשמים” . העצם ביצע שם מספר תימרוני טיסה במשך כשלש- ארבע דקות.

לאחריהן כדור האור הכתום נסק למעלה במהירות עצומה ונעלם.

לדבריו, היו להופעה מספר עדי ראיה. אחדים סיפרו לו שמראות דומים נראים במקום לעיתים קרובות.