Loading Events
  • This event has passed.

צילומים של העב”ם מעל חוף הכרמל

העב”ם הופיע לראשונה ב-23.11.11 . אז נראה למספר דקות שבסופן נעלם. נתגלה שנית למספר שניות שלאחריהן לא נראה יותר.

בתאריך 2.12.11 הופיע שוב וממשיך להתגלות מאז (נכון ל-13.12) מדי ערב. מתגלה החל מהשעה 16:56 ונראה למשך פחות משעתיים. נמצא בכיוון דרום מערב ובגובה של בין חצי ק”מ לק”מ.

בעת שמתגלה השמים עדיין בהירים מאור השמש. מקדים בהופעתו את הכוכבים. הוא מנמיך באיטיות במהלך התצפית נעלם מאחורי עצים בגובה של כ-400 מ’. מנקודת תצפית גבוהה, ליד האנטנה הגדולה שבסמוך לאוניברסיטה לא היה ניתן לראותו בשעה 19:00.

הנימוקים בעד היותו עב”ם ולא משהו אסטרונומי הם:

א. נמצא בגובה נמוך וקרוב יחסית. זה מתאשר ממראה המטוסים שנראו בסמוך אליו ומעליו.

ב. השתנותו הלא מוסברת בצילומים שנעשו בהפרשי זמן של שניות.

ג. הופעה לא מוסברת של שמים מכוסים בנקודות אור אדומות וכחולות.

ד. משך התגלותו הקצר. פחות משעתיים.

ה. משך ההתגלות הקצר בהופעתו הראשונה .

הוא נראה קטן יותר בזמן האחרון, כאילו היתרחק.

זהו סיכום עד ל-13.12.11.

צולם ב-4.12.11 , שעה 17:35,. ובשעה 17:50. בשעה 17:51 נראים השמים מכוסים בהרבה נקודות אור אדומות וכחולות.